Advies en begeleiding op maat

De begeleiding kan ook aan huis worden gegeven!


Professionele hulp is soms nodig als de leerontwikkeling van uw zoon/dochter niet naar verwachting verloopt. Door goed didactisch onderzoek kan naar de precieze oorzaak van het probleem worden gezocht. Vervolgens is het mogelijk om het leerprobleem aan te pakken met remedial teaching. In deze praktijk kunnen leerlingen uit het basisonderwijs en voortgezet onderwijs terecht voor onderzoek, extra hulp/ begeleiding en cito-training. Ook voor volwassenen, die extra scholing willen, zijn er mogelijkheden.Didactisch onderzoek naar het lezen, spellen of rekenen:


Leerlingen uit het basisonderwijs en voortgezet onderwijs kunnen geholpen worden met:


Leerproblemen kunnen vervelende gevolgen hebben. Tijdens de begeleidingen wordt ook aandacht besteed aan:


Cito-training


Voor leerlingen uit groep 8 van de basisschool is er de mogelijkheid om door gerichte training hun zelfvertrouwen en basiskennis te verbeteren. In deze training wordt aandacht besteed aan: