Advies en begeleiding op maat

Tarieven van onderzoek, remedial teaching, coaching bij gedragsproblemen en cito-training


Tarieven praktijk:


Didactisch onderzoek: vanaf € 180,-

Dit is inclusief voor- en nagesprekken, afnemen en uitwerken van het onderzoek, opstellen en bespreken van een behandelplan.


Remedial teaching, coaching en cito-training in de praktijk:


Tarieven remedial teaching, coaching en cito-training aan huis:


Het uurtarief bestaat uit 45 minuten contacttijd en 15 minuten administratietijd. De kosten zijn inclusief voorbereidingen, opstellen behandelplannen, verbruiksmaterialen en nawerk. In overleg kan de duur van een begeleiding worden uitgebreid naar 1 uur contacttijd en 15 minuten administratietijd. Kosten € 52,-


In sommige gevallen kunnen de kosten voor remedial teaching uit een PGB (Persoons Gebonden Budget) betaald worden. Te denken valt aan: structureren en ordenen van alledaagse handelingen/schoolwerk, oefenen van sociale vaardigheden, ondersteuning vanwege problemen in denken, concentreren en waarnemen.


Voor remedial teaching is geen BTW verschuldigd.