Advies en begeleiding op maat

Informatie over aanmelding en werkwijze


Na een telefonische aanmelding of een aanmelding per e-mail volgt een intakegesprek. In deze eerste samenkomst wordt nader kennis gemaakt en worden alle gegevens en/of informatie doorgenomen. In dit gesprek wordt de hulpvraag besproken. Ook wordt bepaald of begeleiding door mij mogelijk is.


Tijdens de begeleiding wordt er allereerst geobserveerd hoe de werkwijze en werkhouding van de leerling is en indien nodig komen daar nog aanvullende didactische toetsen bij. Dit gebeurt omdat alle leerlingen verschillend zijn en een eigen leerstijl hebben. Het is belangrijk om een goed beeld te krijgen van het niveau van de leerling. De ouders worden geïnformeerd over de bevindingen en er wordt een individueel behandelplan opgesteld. In dit behandelplan wordt het leerdoel vermeld met de tussenstappen en activiteiten om het doel te bereiken.


Wekelijks wordt bijgehouden wat er tijdens de lessen gebeurt en wat de vorderingen zijn. Het behandelplan wordt opgesteld voor een periode van ongeveer 8 tot 12 weken. Na deze periode volgt een voortgangsgesprek met de ouders en de leerling.


Indien mogelijk is er regelmatig contact met de school/leerkracht. Dit contact vindt plaats na toestemming van de ouders.