Advies en begeleiding op maat bij leer- en gedragsproblemen

De begeleiding kan ook aan huis worden gegeven!


In deze praktijk kunnen leerlingen uit het basisonderwijs en uit het voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs terecht voor extra hulp en begeleiding of coaching.

Leerlingen uit het voortgezet- en beroepsonderwijs en volwassenen kunnen in deze praktijk extra hulp en instructie krijgen bij de reken- en taaltoetsen.

Leerlingen met leerproblemen en leerlingen met leerstoornissen zoals dyslexie en dyscalculie kunnen in mijn praktijk terecht voor begeleiding en ondersteuning "op maat". Dit geldt ook voor leerlingen met dyslexie die niet (meer) onder de vergoede dyslexieregeling vallen.

Voor spellingzwakke en dyslectische leerlingen biedt deze praktijk een multisensoriële spellingmethodiek, die bij iedere spellingmethode ingezet kan worden. Samen met retentietraining werkt dit positief op de spellingresultaten en de eigenwaarde van de leerling.


NIEUW

Sinds september 2015 ben ik behandelaar ERWD. Leerlingen/volwassenen met ernstige reken- wiskundeproblemen of dyscalculie kunnen in deze praktijk terecht voor deskundige begeleiding.


Leren in het voortgezet onderwijs. Naar de brugklas!

In deze korte en praktische cursus van zeven lessen leer je: